Chwilio'r wefan
English

Community Alarm and Telecare Service notice

 

The coronavirus outbreak has had a huge impact on us all and like other services we will have to make changes to prioritise the services we provide.

 

Over the coming weeks we will be prioritising installations and collections to ensure that we have the resources available to safely discharge patients from hospital, as well as meeting the needs of our most vulnerable patients in the community.

 

We will be prioritising installation orders which are considered to be critical.  Faults and repairs will continue as normal to ensure safe operation of equipment already installed in the community.  If you have any enquiries, please contact Lifeline@swansea.gov.uk,

Larymau Cymunedol ("Lifelines")

Mae larymau cymunedol ("Lifelines") yn darparu cyswllt ffôn mewn argyfwng i bobl hyn ac anabl.

Mae larym yn galluogi rhywun i gysylltu â'r gwasanaethau meddygol a brys yn gyflym ac yn ddibynadwy, hyd yn oed os nad ydynt yn gallu cyrraedd ffôn neu'n methu siarad.

Mae defnyddwyr y gwasanaeth ag uned larwm cymunedol wedi'i gosod yn eu cartref sy'n gysylltiedig â'r llinell ffôn. Mae'r uned hon yn cael ei rheoli gan radio drwy dlws crog sy'n cael ei wisgo o amgylch y gwddf neu wedi'i glymu i'r dillad. Os bydd y defnyddiwr yn cwympo neu am ba reswm bynnag bod angen help arno, mae ef neu hi'n gwasgu'r botwm ar y tlws crog.

Mae'n anfon signal i'r ffôn sy'n cysylltu â Chanolfan Reoli'r Gwasanaeth Larwm Cymunedol, lle mae rhywun ar ddyletswydd 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn.

Y tâl blynyddol yw:

£150.80 excl. VAT (four quarterly instalments of £37.70).

£180.96 incl. VAT (four quarterly instalments of £45.24) - this charge is only applicable if you are liable to pay VAT ie. you have not completed a VAT exemption form.

Mae'r pris yn ddilys o 1 Ebrill 2019 ac mae'n destun adolygiad blynyddol fel a nodwyd ym mholisi codi tâl cytunedig y cyngor. Mae'r cyngor yn cadw'r hawl i amrywio taliadau o'r fath trwy adolygiad blynyddol a chydag o leiaf 14 diwrnod o rybudd ysgrifenedig.

Gallwch gael  rhagor o wybodaeth am Lifelines yma

Gwasanaeth Larymau Cymunedol

Gwybodaeth am y Wasanaeth Larymau Cymunedol yn Abertawe (Ffeithlen 011)

Amodau a Thelerau Gwasanaeth

Please ensure you read the terms and conditions set out by the Community Alarm Service.

Cyflwynwch gais am larwm cymunedol (Llinell Bywyd)

Ffurflen gais gychwynnol Llinell Bywyd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM