Chwilio'r wefan
English

Cefnogaeth i Ofalwyr yn Abertawe

Gall gofalwyr gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gan nifer o sefydliadau lleol, gan gynnwys y gwasanaethau cymdeithasol a Chanolfan Gofalwyr Abertawe.

bachgen anabl a menyw

Yng Nghyfrifiad 2011, nododd 30,347 o bobl yn Abertawe eu bod yn ofalwyr. O'r rhain, mae dros 8,500 yn darparu 50 neu fwy o oriau o ofal di-dâl i deulu a ffrindiau bob wythnos.

Mae gan Abertawe Ganolfan GofalwyrYn agor mewn ffenest newydd, sef y man galw cyntaf yn aml i ofalwyr nad ydynt yn siŵr lle i ddod o hyd i'r gefnogaeth mae ei hangen arnynt.  Mae Gwasanaethau Cymdeithasol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd a nifer o sefydliadau sector gwirfoddol hefyd yn darparu cyngor, cefnogaeth a gwasanaethau i ofalwyr.

 

Canolfan Gofalwyr Abertawe

Mae'r ganolfan yn darparu amrywiaeth o wybodaeth, cyngor, cefnogaeth, gwasanaethau a digwyddiadau i ofalwyr. Mae ei gwasanaethau am ddim ac yn agored i bob gofalwr.

Asiantaethau a Phrosiectau sy'n Rhoi Cefnogaeth i Ofalwyr

A gystal â'r Ganolfan Gofalwyr Abertawe, mae amrhywiaeth o gyfluniannadau sydd yn gallu rhoi help i bobl sydd yn rhoi cefnogaeth yn Abertawe

Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr

Mae'r cerdyn argyfwng i ofalwyr maint cerdyn credyd a fydd yn ffitio'n hwylus yn eich pwrs neu'ch waled a bydd yn galluogi pobl i'ch adnabod fel gofalwr yn gyflym mewn argyfwng.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM