Chwilio'r wefan
English

Sefydliadau cenedlaethol sy'n cefnogi gofalwyr

Mae nifer o sefydliadau cenedlaethol a all roi gwybodaeth ac arweiniad i'ch helpu gyda'ch rôl gofalu.

person looking at website

Carers TrustYn agor mewn ffenest newydd

Gofalwyr CymruYn agor mewn ffenest newydd - rhan o Carers UKYn agor mewn ffenest newydd  

Llinell gyngor: 0808 808 7777

Mae Carers UK yn ddarparu dudalennu Help and Advice (yn Saesneg). 

ContactYn agor mewn ffenest newydd yn  cynnig cyngor a chefnogaeth i deuluoedd â phlant anabl 

Mae gan GIG 111 CymruYn agor mewn ffenest newydd amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol ar ei wefan, neu ffoniwch 111

Mae Age UKYn agor mewn ffenest newydd yn adnodd sy'n gallu cefnogi pobl h?n mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae'r gangen leol Age Cymru Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd yn cefnogi pobl sy'n arunig yn ogystal â'r bobl hynny â gofalwyr di-dâl.


Yn ychwanegol, mae llawer o sefydliadau sy'n cefnogi pobl â chyflyrau penodol hefyd yn cynnig cefnogaeth benodol i ofalwyr.  Isod y mae ychydig o awgrymiadau; mae llawer mwy.

Action on Hearing Loss - gwybodaeth i ofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Al-AnonYn agor mewn ffenest newydd

Cymdeithas Alzheimer - gofalu am rywun â dementiaYn agor mewn ffenest newydd

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth - rhieni, perthnasau a gofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Bipolar UK - gwybodaeth i teulu a ffrindiauYn agor mewn ffenest newydd

Hafal - cefnogaeth i ofalwyr iechyd meddwl yng Nghymru

Macmillan - ydych chi'n gofalu am rywun â chanser?Yn agor mewn ffenest newydd

Gofal Canser Marie Curie - cefnogaeth i ofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Mencap - gwybodaeth i rieni a gofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Mind - ymdopi fel gofalwrYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth i ofalwyr Clefyd Niwronau EchddygolYn agor mewn ffenest newydd

Cymdeithas MS - cefnogaeth i ofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Clefyd Parkinson y DU - gofalu am rywun â Chlefyd ParkinsonYn agor mewn ffenest newydd

RNIB - gwybodaeth ar gyfer teulu, ffrindiau a gofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Cymdeithas Strôc - cefnogaeth i ofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM