Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau iechyd ysbyty a chymunedol ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Darperir gofal iechyd sylfaenol dan gontract i PABM gan feddygon teulu, deintyddion a fferyllfeydd cymunedol. 

Gwefan PABM: Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgYn agor mewn ffenest newydd


Dolenni defnyddiol:

Cyfeiriadur Dinas IachYn agor mewn ffenest newydd  - adnodd iechyd a lles cymunedol Abertawe

GIG 111 CymruYn agor mewn ffenest newydd    Ffôn: 0845 46 47

Dewis DoethYn agor mewn ffenest newydd - sut mae dewis y gwasanaeth GIG Cymru cywir os yw rhywun yn dost neu wedi'i anafu 

Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau ABMYn agor mewn ffenest newydd  Ffôn: 0330 123 9180 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - SylwadauYn agor mewn ffenest newydd -  Mynegi pryder am y GIG 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Cyngor Iechyd CymunedYn agor mewn ffenest newydd  - cyngor a chefnogaeth annibynnol os oes gennych bryder am wasanaethau iechyd ABM, Ffôn: 01639 683490

Wedi'i bweru gan GOSS iCM