Chwilio'r wefan
English

Adroddiadau rheoli ansawdd aer lleol

Mae ansawdd aer yn Abertawe'n cael ei fonitro'n barhaus. Mae'n ofynnol i ni gyflwyno adroddiadau rheolaidd sy'n rhan o'r broses adolygu ac asesu i ddangos sut mae ansawdd aer yn yr ardal yn bodloni'r safonau a osodwyd.

Mae nifer o adroddiadau gwahanol sy'n cael eu llunio ar gamau gwahanol yn y broses.

Cynllun gweithredu

Ar ôl i Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) gael ei dynodi, mae cynllun ysgrifenedig yn cael ei lunio i ddangos sut bydd safonau ac amcanion ansawdd aer yn cael eu cyflawni.  Erbyn hyn, adwaenir y cynllun fel y Cynllun Gweithredu.

PDF Document Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Asesiadau diweddaru a sgrinio (ADS)

Mae'r ADS yn rhoi'r diweddaraf am ansawdd aer ac yn penderfynu a yw'r amcanion ansawdd aer yn debygol o gael eu cyflawni.  Maen nhw'n cael eu llunio bob tair blynedd.

PDF Document Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2015 (PDF, 10MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2012 (PDF, 15MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2009 (PDF, 11MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2006 (PDF, 6MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2004 (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Adroddiadau Cynnydd

Mae adroddiadau cynnydd yn rhoi'r diweddaraf am ansawdd aer ac yn cael eu llunio yn y blynyddoedd rhwng ADS.  Mae manylion am y cynnydd a wnaed i'r camau gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu ym Mhennod 4 yr adroddiad hwn.

PDF Document Progress Report 2019 (PDF, 16MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2018 (PDF, 12MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Progress report 2017 (PDF, 10MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2016 (PDF, 29MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2014 (PDF, 16MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2013 (PDF, 12MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2011 (PDF, 20MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2010 (PDF, 19MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2008 (PDF, 19MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2007 (PDF, 18MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Adroddiad Cynnydd 2004 (PDF, 8MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM