Chwilio'r wefan
English

Ardal rheoli ansawdd aer

Mae ansawdd yr aer yn yr Hafod yn cael ei fonitro ac mae mesurau ar waith i wella'r ansawdd. Mae'r ardal wedi'i dynodi'n ardal rheoli ansawdd aer.

Rhoddwyd Cynllun Gweithredu ar waith er mwyn helpu i gyflawni'r targedau ansawdd aer ar gyfer yr ardal hon.  .  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM