Chwilio'r wefan
English

Gerddi Botaneg yn derbyn ychydig o ofal cariadus

Bydd cefnogwyr Gerddi Botaneg Parc Singleton yn parhau i elwa o'r atyniad wrth iddynt gerdded yno i wneud ymarfer corff rheolaidd.

Flower190221

Er bod y tai gwydr a'r siop blanhigion yn parhau i fod ar gau dros dro i helpu i ymladd yn erbyn y pandemig, mae'r tiroedd eang yn parhau i fod yn hafan heddychlon i'r rheini sy'n byw yn Brynmill, Sgeti, St Helen's ac o'u cwmpas ynghyd ag ardaloedd lleol eraill. 

Maen nhw ar agor bob dydd rhwng 10am a 3.30pm. Bydd yr amser cau yn newid i 4.30pm fis nesaf cyhyd â bod cyfyngiadau'r pandemig yn caniatáu.

Mae tîm parciau'r cyngor yn gofalu'n dda am yr holl gyfadeilad fel y gallwch chi i gyd ei fwynhau eto pan fydd cyfyngiadau teithio'n cael eu llacio.

Mae'r gerddi'n cynnwys un o gasgliadau planhigion pennaf Cymru, gyda borderi blodau lliwgar. Mae'r blodau eisoes yn dechrau blodeuo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM