Chwilio'r wefan
English

Cydymdeimladau diffuant wrth i'r Tywysog Philip farw

Mae Arweinydd Cyngor Abertawe ac Arglwydd Faer y ddinas wedi mynegi eu cydymdeimladau diffuant i'r Teulu Brenhinol yn dilyn marwolaeth y Tywysog Phillip yn gynharach heddiw.

His Royal Highness The Duke of Edinburgh

Cyhoeddodd Palas Buckingham fod gŵr y Frenhines wedi marw'n dawel y bore yma yng Nghastell Windsor.

Mewn datganiad ar y cyd, meddai'r Cyng Rob Stewart a'r Cyng Mark Child : "Ar ran pobl Abertawe rydym am fynegi ein tristwch mawr ar ôl clywed y newyddion am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.

"Ynghyd â llawer o gymunedau eraill yng Nghymru ac ar draws y byd, rydym yn cydymdeimlo'n ddidwyll â'r Teulu Brenhinol ar yr adeg hon.

"Mae baneri'n chwifio ar eu hanner ar bob adeilad dinesig ac mae llyfr cydymdeimlad electronig hefyd wedi'i agor ar-lein yn www.swansea.gov.uk/llyfrcydymdeimlad

"Cynhelir cyfnod o ddistawrwydd ar ddechrau cyfarfodydd swyddogol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM