Chwilio'r wefan
English
graph with dots

Ymchwil i dwristiaeth ac ystadegau

Trwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal arolygon amrywiol er mwyn cael mwy o wybodaeth am ein hymwelwyr a sut gallwn wella'n cyrchfan a'r gwasanaethau maent yn eu derbyn.

Mae'r ymchwil hon yn cynnwys:

 • Arolygon ymwelwyr, arolygon diwydiant
 • Arolygon effaith digwyddiadau
 • Ymchwil drawsnewid 

Rydym yn defnyddio STEAM (Model Gweithgarwch Twristiaeth Economaidd Scarborough) i fonitro hyd a lled twristiaeth a thueddiadau ym Mae Abertawe. 

Crynodeb ymchwil 2018

 • Gwariant: £447.74 miliwn (+ 3% o 2017) 
 • 4.78 miliwn o ymwelwyr â'r ardal (+ 3% o 2017) 
 • Nifer y swyddi a gefnogir: 5,753 (+0.9% o 2017)

Gallwch wneud cais am gopi o Grynodeb Gweithredol STEAM 2018 drwy ffonio 01792 635205.

Ein hymwelwyr

 • Pobl hŷn cefnog y mae eu plant wedi gadael y nyth 45+ oed 
 • Parau cefnog sydd wedi ymddeol yn gynnar 45+ oed 
 • Pobl broffesiynol gefnog iau 25 - 45 oed 
 • Teuluoedd incwm canolig â phlant 
 • Busnesau a grwpiau

O ble y daeth ymwelwyr

Y DU: Canolbarth Lloegr, Llundain, y de-ddwyrain, Coridor yr M4, y De-orllewin a rhannau eraill o Gymru.

Tramor: UDA, yr Almaen, Ffrainc, Awstralia, Iwerddon a'r Iseldiroedd.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am ystadegau ymwelwyr, tueddiadau etc, ffoniwch Michelle Grove ar 01792 635207 neu e-bostiwch michelle.grove@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM