Chwilio'r wefan
English
Tent

Pecynnau partner Dewch i Fae Abertawe 2019

Dewch yn bartner a chewch fynediad i amrywiaeth eang o fuddion marchnata i'ch busnes twristiaeth.

Mae pecynnau ar gael o £225 (+ TAW) yn unig

Manteision Sylfaenol:

 • Tudalen we croesobaeabertawe.com ddynodedig gan gynnwys 6 llun a 300 o eiriau, gyda chyfleoedd diderfyn i ddiweddaru lluniau, testun a lawrlwythiadau
 • Cyfleoedd diderfyn i rannu'ch newyddion, eich cynigion a'ch digwyddiadau ar gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio tudalennau Facebook, Twitter ac Instagram Croeso Bae Abertawe
 • Cyfle i hyrwyddo digwyddiadau a chynigion ar dudalennau dynodedig Cynigion a Digwyddiadau croesobaeabertawe.com
 • Rhestru'ch busnes yng nghyfeirlyfr Bae Abertawe 2019 - cyfeirlyfr y gellir ei lawrlwytho er mwyn i gwsmeriaid ei argraffu neu ei arbed
 • Ymgyrchoedd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus - cyfle unigryw i gymryd rhan e.e. cynnal ymweliadau gan newyddiadurwyr
 • Arweinlyfrau Pethau i'w Gwneud, Traethau a Llwybr Arfordir Gŵyr - blaenoriaeth wrth ddosbarthu a dosbarthwr Croeso Bae Abertawe dynodedig
 • E-gylchlythyrau masnach misol yn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi am dwristiaeth a chyfleoedd marchnata newydd
 • Mannau Gwybodaeth i Ymwelwyr (V.I.P) - Cyfle i ddod yn V.I.P er mwyn cynyddu nifer yr ymwelwyr ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid

YN OGYSTAL Â Manteision Partner Llety:

 • 2 erthygl ar hafan Rhaid Aros y wefan a hwb ar gyfryngau cymdeithasol
 • Erthygl unigryw a diderfyn ar dudalen Argaeledd Hwyr yr hafan

YN OGYSTAL Â Manteision Partner Atyniadau, Gweithgareddau a Bwyd a Diod:

 • 2 erthygl ar dudalen Rhaid Gweld Rhaid Gwneud yr hafan a hwb ar gyfryngau cymdeithasol
 • Cofnod yn yr Arweinlyfr A5 newydd Pethau i'w Gwneud - 1 x  llun, tua 30 o eiriau a'ch cynnwys mewn e-bost lansio penodol i'n cronfa ddata o gwsmeriaid

Mae pecynnau eraill hefyd ar gael, gan gynnwys ein pecynnau 'premiwm' a 'premiwm a mwy'.

Ceir cyfleoedd hefyd i hysbysebu'ch busnes yn yr arweinlyfrau 'Pethau i'w Gwneud', 'Traethau' a 'Llwybr Arfordir Gŵyr' hynod boblogaidd.

Cofrestru eich busnes

Yn newydd ar gyfer 2019

Wedi'i bweru gan GOSS iCM