Chwilio'r wefan
English

Addasiadau i'ch cartref

Gwybodaeth am sut i wneud addasiadau mwy neu lai i'ch cartref i'ch helpu gyda'ch nam

Grant Cyfleusterau i'r Anabl

Gallwch wneud cais os ydych yn berchen ar eich cartref neu os ydych yn ei rentu gan y cyngor, cymdeithas tai neu landlord preifat. I fod yn gymwys ar gyfer y grant, bydd rhaid i Therapydd Galwedigaethol gynnal asesiad o'ch anghenion a gweld pa waith sy'n briodol. Mae prawf modd i'r grantiau, ac yn ôl eich amgylchiadau ariannol, mae'n bosib y bydd gofyn i chi gyfrannu at dalu am y gwaith.

Am fwy o wybodaeth gweler Grant Cyfleusterau i'r Anabl - Addasiadau ar gyfer person anabl neu ffoniwch 01792 635330.

Addasiadau llai

Ar gyfer addasiadau llai, mae Gofal a Thrwsio AbertaweYn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyngor a chymorth i'r henoed neu berchnogion preswyl anabl. Maent hefyd yn cyflwyno Rhaglen Addasiadau Brys a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n helpu pobl i ddychwelyd adref ar ôl cael eu rhyddhau o'r ysbyty, neu i atal mynd i'r ysbyty neu ofal preswyl.  Ffôn: 01792 798599

Gwneud cais am gartref wedi'i addasu

Mae Prosiect ADAPTYn agor mewn ffenest newydd yn bartneriaeth sy'n cynnwys darparwyr tai lleol yn Abertawe ac mae'n symleiddio'r broses o wneud cais am gartref wedi'i addasu. 

Offer arbenigol

Os nad oes angen addasiadau corfforol ar eich cartref ond byddai cyfarpar arbenigol o fudd i chi ac yn gwneud eich bywyd yn haws, ceir rhai awgrymiadau am bwy allai eich helpu ar ein tudalen Cymhorthion a Chyfarpar.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM