Chwilio'r wefan
English

Diogelwch Tân

Gallwch ofyn am archwiliad diogelwch tân am ddim o'ch cartref.

Bydd diffoddwyr tân a staff diogelwch cymunedol o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymweld ag eiddo cartref i roi cyngor diogelwch tân yn y cartref a byddant yn rhoi ac yn gosod larwm tân am ddim.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 03706 060699 neu cwblhewch y ffurflen gais ar wefan y Gwasanaeth Tan Canolbarth a Gorllewin CymruYn agor mewn ffenest newydd  

Mae ei gwefan hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar sut i osgoi tan yn y cartref, a beth i wnued oes fydd tan yn dechrau.

Blancedi Trydan

Mae blancedi trydan diffygiol yn achosi oddeutu 5,000 o danau bob blwyddyn yn y DU. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De-orllewin Cymru yn cynnal gwiriadau blancedi trydan mewn lleoliadau amrywiol bob hydref.

I gael mwy o wybodaeth am ddiogelwch blancedi trydan, darllenwch Electric Blanket Safety from Electrical Safety FirstYn agor mewn ffenest newydd (yn Saesneg).

 

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM