Chwilio'r wefan
English

Tele-ofal

Mae Tele-ofal neu dechnoleg gynorthwyol yn derm a ddefnyddir ar gyfer cyfarpar trydanol a gaiff ei fonitro o bell a osodir yn eich cartref i helpu i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â byw'n annibynnol.

Gall Tele-ofal sicrhau pobl eu bod nhw neu eu hanwyliaid yn ddiogel.

Mae synwyryddion a larymau tele-ofal fel arfer wedi'u cysylltu â Larymau Cymunedol ("Lifelines") sy'n defnyddio'r system hon i rybuddio rhywun am broblem. Gall y rhain fod yn arbennig o ddefnyddiol i rywun sy'n gofalu am berson â dementia neu ffurfiau eraill ar nam ar y cof.

Mae amrywiaeth eang o gyfarpar ar gael, er enghraifft:

  • Synwyryddion sy'n gallu dweud pan fydd rhywun wedi cwympo
  • Synwyryddion sy'n gallu dweud os yw rhywun wedi gadael cadair neu wely a heb ddychwelyd o fewn amser a osodwyd ymlaen llaw, wedi gadael y ty neu wedi gadael y prif ddrws ar agor
  • Dyfeisiau sy'n rhoi goleuadau ymlaen pan synhwyrir symudiad.
  • Larymau sy'n rhoi rhybudd cynnar os nad yw tapiau dwr wedi'u cau neu'r nwy heb ei ddiffodd.
  • Dyfeisiau sy'n atgoffa pobl am dasgau rheolaidd fel cymryd moddion

Gan ddibynnu ar eich anghenion a aseswyd, gallech fod yn gymwys i gael peth cyfarpar gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Fodd bynnag, gallwch hefyd brynu cyfarpar a fydd yn addas ar gyfer eich gofynion unigol.

Hefyd, ceir system dele-ofal o'r enw Just Checking a gaiff ei defnyddio gan staff gofal cymdeithasol i asesu lefel anghenion person yn ystod cyfnod cychwynnol o asesu ac ailalluogi megis ein . Mae hyn yn defnyddio synwyryddion symudiad i ddarparu cofnod o weithgaredd person dros gyfnod o 24 awr.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyfarpar yn gweithio yn y cefndir, ac nid yw'n tynnu sylw, gan alluogi pobl i aros a theimlo'n annibynnol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM