Chwilio'r wefan
English

Cyngor, Gwybodaeth a Chefnogaeth i Deuluoedd

Adnoddau defnyddiol i helpu teuluoedd

man and boy

Mae amrywiaeth eang o wybodaeth ar gael i rieni a theuluoedd ar we-dudalennau Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe, gan gynnwys ​Cyfeiriadur Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd y mae modd ei chwilio.

Info-Engine CymraegYn agor mewn ffenest newydd yw cyfeiriadur ar-lein arall o wasanaethau lleol.

Mae gwybodaeth i bobl ifanc yn Abertawe ar gael ar y wefan Info-NationYn agor mewn ffenest newydd.  

Hefyd, yn Abertawe gall unrhyw un gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) i Blant a Theuluoedd i gael trafodaeth a chael cymorth.

Gweler y dolenni isod i wefannau a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer materion penodol.  Mae llawer o'r dolenni hyn yn cysylltu â gwefannau cenedlaethol lle darperir gwybodaeth yn Saesneg yn unig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM