Chwilio'r wefan
English

Tŷ Capstan a Rheoli Adeiladu Abertawe

Cyfres o fflatiau newydd ar gyfer Cymdeithas Tai Abertawe yw hwn ac fe'i lleolir mewn prif safle ar Heol Ystumllwynarth gyda golygfa fendigedig dros Fae Abertawe a'r Mwmbwls.

Capstan House
Building the wood frame
Glass bricks and bright colours in the corridors
Red balcony
The nautical theme balconies
Steps and ramp access to back of building
Capstan House
Building the wood frame
Glass bricks and bright colours in the corridors
Red balcony
The nautical theme balconies
Steps and ramp access to back of building

Defnyddid y safle gynt ar gyfer gorsaf petrol, ac mae'r datblygiad hwn wedi arwain at ddefnydd llwyddiannus o safle tir llwyd.  

Roedd y gwaith addasu'n anodd ac er y dylsai fod yn ddi-drafferth gadawyd un tanc petrol ar y safle. 

Cynhyrchwyd sylfeini'r adeiladau gydag un arllwysiad llwyddiannus o goncrit.  Cymerodd hyn benwythnos cyfan, ac er iddo ychwanegu at anawsterau'r adeiladu, cafodd y rhain eu goresgyn yn effeithiol.

Mae thema forwrol wedi cael ei defnyddio trwy wneud y balconïau ar ffurf blaen llong.  Mae nodweddion eraill yn cynnwys cod lliw i bob llawr gyda'r muriau gwahanu rhwng y pyllau grisiau yn cynnwys blociau gwydr gwrth-dân er mwyn gwneud y defnydd mwyaf o'r golau.  Ceir cyfleusterau ymolchi a golchi dillad cyffredin ynghyd â pharcio tanddaearol cynnil.

Cafodd y llawr daear ei gynllunio gan ystyried tenantiaid anabl, ac mae'n cynnwys offer codi, yn ogystal â chegin fwy helaeth na'r arfer er mwyn creu digon o le i bobl ag anableddau.  Mae'r adeilad yn hollol hygyrch, ac mae'n cynnwys ardal adlenwi ar gyfer sgwteri trydanol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM