Chwilio'r wefan
English

Uned Gofal Canolradd Cefn Coed a Rheoli Adeiladu Abertawe

Roedd Interserve Healthcare - Cymru wedi cydweithio â chynrychiolwyr clinigol i wella, trwy flaengaredd, y model gofal y gofynnwyd amdano gan PABM ar gyfer pobl oedrannus â salwch meddal yn eu cymunedau eu hunain.

Cefn Coed Intermediate Care Unit
Building at night
Courtyard area
Internal corridor
One of the elliptical ward buildings
Blue Room
Cefn Coed Intermediate Care Unit
Building at night
Courtyard area
Internal corridor
One of the elliptical ward buildings
Blue Room

Dewiswyd gwasanaeth Rheoli Adeiladu Abertawe fel rhan gyfansawdd o'r tîm prosiect.  Roedd y cysyniad dylunio blaengar gan Boyes Rees Architects yn cynnwys 'dolen grwydrol'.

Dylanwadodd y dyluniad hwn ar gynllun tri adeilad ward eliptig ag 20 gwely wedi'u cysylltu â chraidd a rennir.

Chwaraeodd y gwasanaeth Rheoli Adeiladu ran flaenllaw yn y broses sicrhau ansawdd dylunio ac adeiladu. Un elfen o'r cyfleuster oedd dyluniad ystafell Snoezelen - ystafell lonyddu, uwch-dechnoleg sy'n helpu cleifion i ymlacio drwy ffurfiau modern ar y defnydd synhwyraidd o olau, sŵn a golwg.

Wrth wraidd y cysyniad dylunio blaengar roedd 'dolen grwydrol'.  Mae'r cleifion yn cerdded ar hyd y ddolen grwydrol neu'n cyfranogi mewn gweithgareddau oddi ar y ddolen, ac mae pwysigrwydd profiad llonyddol natur ar hyd y llwybr cerdded yn ganolog i ffurf yr adeilad. Mae'r cyrtiau'n darparu man diogel ar gyfer therapi gan atgyfnerthu pwerau iacháu'r mannau mewnol. Cynlluniodd y tîm adeiladu fethodoleg y peiriannu a'r adeiladu yn ofalus ar gyfer dyluniadau mor geometrig a chymhleth.

Roedd lefel y cydweithio hwn yn amlwg wrth godi 3 ffrâm dur eliptig ar folltau dal i lawr a oedd wedi cael eu drilio ymlaen llaw a chwblhawyd y gwaith hwn heb yr angen am waith adfer.  Un elfen o'r cyfleuster oedd dyluniad ystafell Snoezelen - ystafell lonyddu, uwch-dechnoleg sy'n helpu cleifion i ymlacio drwy ffurfiau modern ar y defnydd synhwyraidd o olau, sŵn a golwg.

Enillodd Uned Gofal Canolradd Cefn Coed wobr yr Adeilad Cymunedol/Gofal Iechyd Gorau a'r Prosiect Arloesedd Technegol Gorau yn seremoni Gwobrau Ragoriaeth Adeiladu Abertawe 2013.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM