Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Anabl

Gwybodaeth am y Tîm Anableddau Plant

Tîm arbenigol yw'r Tîm Anableddau Plant sy'n gofalu am anghenion penodol plant a phobl ifanc sydd ag anableddau. Mae'n un o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r tîm yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cefnogi teuluoedd. Maent yn gweithio'n agos gyda nifer o weithwyr proffesiynol gwahanol, gan gynnwys ymwelwyr iechyd, gweithwyr cefnogi iechyd a therapyddion galwedigaethol.

I bwy mae'r tîm yn darparu gwasanaeth?

Mae'r Tîm Anableddau Plant yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc pan fo:

  • Gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gysylltiedig â hwy oherwydd eu hanabledd yn bennaf.
  • Effaith eu hanabledd wedi'i hasesu'n ddifrifol neu'n ddwys.
  • Angen gwasanaeth arbenigol arnynt oherwydd eu hanabledd. 

Ceir mwy o wybodaeth am bwy y mae'r timau'n gweithio gyda nhw yn y PDF Document Tîm Anableddau Plant: Polisi Meini Prawf Cymhwysedd (PDF, 109KB)Yn agor mewn ffenest newydd sy'n seiliedig ar y Model Cymdeithasol o Anabledd.

Pa gefnogaeth mae'r tîm yn ei gynnig?

Mae'r tîm yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau sy'n ceisio darparu gwasanaethau amrywiol i roi gwybodaeth a chyngor cynhwysfawr, i gefnogi datblygiad plant anabl, ac i gynorthwyo plant a'u teuluoedd i fyw bywydau mor llawn â phosib.

Sut i gysylltu â ni:

Am gyfeiriadau:

Y Tîm Cyngor, Cyfeirio ac Asesu Canolog I Blant- 01792 635700

Am ymholiadau anffurfiol:

Y Tîm Anableddau Plant - 01792 635180

Wedi'i bweru gan GOSS iCM