Chwilio'r wefan
English

Sefydliad Gwyddorau Bywyd a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r adeilad newydd hwn ar gyfer Prifysgol Abertawe yn cynnwys cymysgedd o labordai, cyfleusterau ymchwil mewn swyddfeydd a chyfleusterau ôl-raddedigion mewn adeilad gyda ôl-troed 60,000 o fetrau sgwâr.

Life Sciences Building, Swansea University
Lab
Foyer
Student in lab
Life Sciences Building, Swansea University - Office
Life Sciences Building, Swansea University - Atrium
Life Sciences Building, Swansea University
Lab
Foyer
Student in lab
Life Sciences Building, Swansea University - Office
Life Sciences Building, Swansea University - Atrium

Hwn yw'r buddsoddiad mwyaf mewn ymchwil yn hanes Prifysgol Abertawe. Mae'r prosiect yn cynnwys nifer o nodweddion dylunio ynni-isel. Mae'r rhain yn cynnwys pileri daearwresol sy'n defnyddio tymheredd sefydlog y ddaear i gynhesu neu oeri'r adeilad.

Mae'r adeilad hefyd yn cael ei gynnal gan generadur cyfunol, sy'n cynhyrchu gwres, am ddim, ar gyfer dŵr twym, a grëwyd gan ddefnyddio ôl-gynnyrch trydan a gynhyrchwyd ar y campws yn rheolaidd.

Mae nodweddion mewnol yn cynnwys cyfleusterau labordai, ystafelloedd cyfarfod a chaffi o'r radd flaenaf. Hefyd mae yna ganolfan fusnes sy'n annog cydweithio agos gyda busnesau a chyfleusterau cynhyrchu/ymchwil allanol.

Mae yna ardaloedd gwydrog eang ar flaen yr adeilad i ddenu cymaint o olau â phosib ac i arddangos tryloywder y broses ymchwil. Mae hyn yn helpu i leihau'r angen am olau artiffisial ac yn creu amgylchedd gwaith sy'n teimlo'n naturiol a chyffyrddus.

Enillodd yr Athrofa Gwyddorau Bywyd y categori Cynlluniau Masnachol Mawr yng Ngwobrau "Adeiladu mewn Ansawdd" Abertawe  yn 2007.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM