Chwilio'r wefan
English

Sefydliad Gwyddorau Bywyd 2 a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r cyfleuster hwn yn cynnwys adeilad ffrâm goncrit saith llawr wedi'i atgyfnerthu gyda sgrin law a wal len. Mae'n cynnwys atriwm gwydr maint llawn mawreddog sy'n torri llwybr drwy dŵr y strwythur, sy'n cysylltu'r Brifysgol ag Ysbyty Singleton gyferbyn.

Institute of Life Sciences 2 © Girts Gailans
Looking down in to the atrium © Girts Gailans
Office space © Girts Gailans
The atrium © Girts Gailans
Cafe © Girts Gailans
Institute of Life Sciences 2 © Girts Gailans
Looking down in to the atrium © Girts Gailans
Office space © Girts Gailans
The atrium © Girts Gailans
Cafe © Girts Gailans

Mae'r tŵr yn cynnwys swyddfeydd a mannau cwrdd deori o safon, cyfleusterau cleifion preswyl sy'n rhan o ardaloedd ymchwil clinigol a theras pumed llawr agored gyda chaffi a golygfeydd dros Fae Abertawe.

Mae'r Ganolfan Nano-Iechyd yn cynnwys cyfleusterau labordai, ystafell lanhau uwch-dechnoleg a nano-fewnchwilydd a pheiriannau e-baladr. Roedd y cyfarpar uwch-sensitif yn y cyfleuster, yn ogystal â'i ddefnydd amrywiol, wedi effeithio ar y cynllun adeiladu o'r cyfnod dylunio ymlaen, gyda grŵp amrywiol o ddefnyddwyr terfynol am sicrhau bod eu gofynion yn rhan o'r dyluniad a'u bod yn rhan o'r adeilad terfynol.

Buddsoddwyd llawer mewn creu isadeiledd 'dim dirgrynu' i'r cyfleuster. Yn ogystal, roedd yn rhaid adeiladu cragen yr adeilad i gynnal gosod y cyfarpar arbenigol yn ddi-dor (gan gynnwys sganwyr MRI a CT) gyda gwasanaethau'n barod i fynd, gan gynnwys dosbarthu dŵr oer o'r ystafelloedd peiriannau fel rhan o'r ILS2. Mae'r dechnoleg sy'n rhan o'r adeilad yn cynnwys awyru naturiol, ailgylchu dŵr glaw a system rheoli adeiladau soffistigedig sy'n monitro ac yn rheoli goleuadau, gwres a systemau awyru drwy gydol y cyfleuster.

Mae'r cynllun, a arweiniwyd gan Leadbitter, yn rhan o fframwaith pedair blynedd a gynhelir gan Gyfarwyddiaeth Rheoli Ystadau a Chyfleusterau Prifysgolion. Dyluniwyd ail gam y Sefydliad Gwyddorau Bywyd i gynnwys cyfleusterau ymchwil ar flaen y gad o ran disgyblaethau gwyddorau bywyd, Cyfleuster Ymchwil Clinigol newydd; Ystafell Luniau; a'r Ganolfan Gwybodaeth am Iechyd, Ymchwil a Gwerthuso yn ogystal â Chanolfan Nano-Iechyd. Roedd y cyfarpar uwch-sensitif yn y cyfleuster, yn ogystal â'i ddefnydd amrywiol, wedi effeithio ar y cynllun adeiladu o'r cyfnod dylunio ymlaen, gyda grŵp amrywiol o ddefnyddwyr terfynol am sicrhau bod eu gofynion yn rhan o'r dyluniad a'u bod yn rhan o'r adeilad terfynol.

Enillodd y Sefydliad Gwyddorau Bywyd 2 Adeilad Addysg Gorau yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Abertawe 2013.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM