Chwilio'r wefan
English

Canolfan Ddydd Gofal Canser Maggie a Rheoli Adeiladau Abertawe

Mae'r lle tawel a chroesawgar hwn ar ffurf drwm yn cynnwys cegin a lle tân cymunedol sy'n arwain i ardaloedd lle trefnir y llety'n fwy penodol, fel ystafelloedd cwnsela, ystafelloedd ymlacio, llyfrgell, etc.

Maggie's © Lorenz Haarmaan
Maggie's Cancer Care Day Centre © Thore Garbers
Maggie's at night © Lorenz Haarmaan
Kitchen © Lorenz Haarmaan
Inside Maggie's © Lorenz Haarmaan
Large window © Thore Garbers
Maggie's © Lorenz Haarmaan
Maggie's Cancer Care Day Centre © Thore Garbers
Maggie's at night © Lorenz Haarmaan
Kitchen © Lorenz Haarmaan
Inside Maggie's © Lorenz Haarmaan
Large window © Thore Garbers

Dyluniwyd yr adeilad hwn fel 'trobwll allfydol' gan un o benseiri rhyngwladol enwocaf Japan, Kisho Kurokawa, a fu'n farw'n drist yn 2007. Penodwyd y penseiri Garber & James, a oedd wedi cwrdd â Kurokawa gynt, i ddatblygu'r cynllun yn dechnegol.

Diffinnir y ffurf geometregol ddeinamig yn fanwl mewn cynllun drwy wal goncrit rhag-gastiedig sydd wedi'i hadeiladu'n gain.  Mae golau gweladwy eliptigol mawr ar y to'n darparu golau dydd a gwres i'r drwm canolog. Roedd yn rhaid i bob ceibren ac uniad unigol y gwaith saer gydymffurfio â disgyblaeth gynhenid set geometreg o fewn y prosiect, sydd wedi'i atgyfnerthu a'i ddangos yn llinellau semau sefydlog y to sinc. Mae'r rhain yn draenio i ddraen lle bo sestonau'n dal dŵr glaw, gan ei anfon i'r tanc dŵr a ddefnyddir i ddyfrhau'r gerddi.

Bu'r crefftwaith angenrheidiol i greu a dal y ffurf yn gywir gyda'r mwyaf medrus o ran gwaith cerrig, saer, dur a metel.

Enillodd Canolfan Ddydd Gofal Canser Maggie yng 'Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Abertawe' ac aeth ymlaen i ennill y categori 'Adeiladau Cymunedol/Gofal Iechyd Gorau' yng 'Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu' rhanbarth y de-orllewin. Enillodd yr un categori hefyd yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cenedlaethol Cymru, a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Mileniwm ar 22 Hydref 2012 cyn mynd ymlaen i'r rownd derfynol ar gyfer Cymru a Lloegr

.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM