Chwilio'r wefan
English

Creu, Darganfod, Dysgu: Rhaglen Ysgolion Glynn Vivian

Oriel Gelf Glynn Vivian yw'r arweinydd yng Nghymru ar gyfer darparu rhagoriaeth gyson yn ei dysgu a'i rhaglenni cyfranogiad a chynnwys, ac mae wedi cael ei chydnabod am ei hymagwedd arobryn o safon at ddysgu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

4Site Schools

Creu, Darganfod, Dysgu

Mae rhaglen addysgol 4Site Oriel Glynn Vivian - Creu, Darganfod, Dysgu - yn cynnig gweithdai dan arweiniad artist ac ymweliadau hunandywysedig sy'n canolbwyntio ar raglen arddangosfeydd gyffrous yr oriel.

Mae ein rhaglen ddysgu wedi'i hysbrydoli gan chwilfrydedd artistiaid a'n sylfaenydd Richard Glynn Vivian, drwy ei deithiau o gwmpas y byd yn casglu celf, ei syched am wybodaeth a diwylliant, a'r gred y gall celf newid bywydau. Ein bwriad yw ysbrydoli pobl ifanc drwy brofi a mwynhau celf, boed o'r gorffennol neu'r presennol.

Rydym wedi gweithio'n agos gydag athrawon, disgyblion, myfyrwyr ac addysgwyr celf er mwyn datblygu a chreu profiadau dysgu newydd i bobl o bob oedran a sefydliadau addysgol, gan gynnwys y rhai sydd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol ac yn economaidd yn y rhanbarth. 

Drwy gynllun aelodaeth 4Site Dinas a Sir Abertawe, mae ein rhaglenni'n cynnig amrywiaeth o weithdai hanner diwrnod, teithiau tywys, sgyrsiau, gweithgareddau dan arweiniad artist a sesiynau datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon, gan ddefnyddio arddangosfeydd amrywiol yr oriel o waith celf cyfoes a hanesyddol, a chasgliad yr oriel ei hun, fel ffocws ar gyfer creu, dysgu a chynnwys.

Mae agor meddyliau ac ehangu gorwelion wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud, wrth i'r oriel ymdrechu i rymuso cyfranogwyr a gwneud celf yn rhywbeth difyr, cyffrous ac ysbrydoledig ar yr un pryd, wrth i ni annog cyfranogwyr i archwilio a chwestiynu'r byd sydd o'u cwmpas.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM