Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd St Thomas a Rheoli Adeiladau Abertawe

Roedd Rheoli Adeiladau'n rhan o'r tîm a oedd yn gweithio ar ysgol gynradd newydd St Thomas, a agorwyd i ddisgyblion ym mis Ebrill 2007.

St Thomas Community Primary School
Corridor
Atrium
Window
Exterior
Play area
St Thomas Community Primary School
Corridor
Atrium
Window
Exterior
Play area

Rhan o'r brîff dylunio oedd sicrhau bod Ysgol Gynradd St Thomas mor ystyriol o'r amgylchedd â phosib. Mae hyn wedi'i gyflawni mewn sawl ffordd.  Mae paneli ffotofoltäig yn defnyddio celloedd i drosi pelydriad heulog yn drydan, caiff dŵr glaw ei gronni ar gyfer ailgylchu dŵr llwyd, mae system awyru oddefol wedi'i gosod sy'n lleihau'r angen am system cyflyru aer, a defnyddir paneli solar i gynhesu dŵr.  

Mae tiroedd yr ysgol yn cynnwys ardal ar gyfer gardd eco, yn ogystal â chae chwarae wedi'i arwynebu â deunyddiau wedi'u hailgylchu.

Adeiladwyd yr ysgol i fod yn rhan fawr o'r gymuned, gan rannu cyfleusterau â Llyfrgell St Thomas, Canolfan Gymunedol St Thomas ac Adran Parciau Abertawe. Mae'r datblygiad yn cynnwys cyfuniad o ystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd cymunedol y gellir eu gwahanu i ganiatáu i'r adeilad gael ei ddefnyddio ar wahân. Mae hyn yn caniatáu i ystafelloedd cymunedol gael eu defnyddio ar gyfer dosbarthiadau chwaraeon a datblygu heb darfu ar weithgareddau ysgol pob dydd.

Enillodd Ysgol Gynradd St Thomas y categori Cynllun Masnachol yng ngwobrau "Adeiladu mewn Ansawdd" Abertawe yn 2007.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM