Chwilio'r wefan
English

Fflatiau'r Pentref Trefol a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r datblygiad yn cynnwys dau adeilad preswyl, Strand Mews (12 fflat) a Strand Court (64 o fflatiau), sydd uwchben maes parcio trillawr sy'n cael ei awyru'n naturiol gan ddefnyddio siafftau mwg, ac yn darparu 121 o leoedd parcio a rennir rhwng y preswylwyr a'r safleoedd masnachol newydd ar y Stryd Fawr.

Urban Village Apartments
View across Swansea
Kitchen area in an apartment
Kitchen area in an apartment
Urban Village Apartments
View across Swansea
Kitchen area in an apartment
Kitchen area in an apartment

Dyluniwyd yr adeiladau hyn gan y penseiri Holder Mathias a chawsant eu hadeiladu gan Midas. Mae ganddynt ffrâm concrit a pharwydydd mewnol Metsec. Yn Strand Court ceir siafft lifft at ddiben ymladd tanau. Yn y ffasadau ceir cyfuniad o frics a llenfuriau, gyda balconi sylweddol ar gyfer pob fflat sy'n darparu golygfeydd gwych ar draws Abertawe.

Roedd cydweithrediad agos â swyddogion rheoli adeiladu, ynghyd ag ymagwedd gadarnhaol at ddatrys problemau, yn werthfawr dros ben. Yn ogystal â helpu i oresgyn nifer mawr o heriau wrth sicrhau bod yr adeileddau a'r deunyddiau amrywiol yn cydweddu er mwyn bodloni gofynion, lluniwyd strategaeth tân gadarn i ddarparu ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Mae un fflat ar bob llawr wedi cael ei addasu i ddiwallu anghenion penodol, gan gynnwys canllawiau codi, arwynebau gwaith y gellir addasu eu huchder ac ystafelloedd gwlyb hollol hygyrch.

Mae'r prosiect mwy sylweddol wedi cynnwys 8 uned fanwerthu ar y llawr gwaelod a thri llawr o swyddfeydd masnachol uwchben y rhain, cyfanswm o oddeutu 2,950m2.

Enillodd y prosiect hwn y wobr yng nghategori'r Tai Cymdeithasol/Fforddiadwy Gorau yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Abertawe 2013.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM