Chwilio'r wefan
English

Swyddfeydd y Pentref Trefol a Rheoli Adeiladu Abertawe

Fel rhan o'r datblygiad defnydd cymysg - masnachol, manwerthu a phreswyl - a adnabyddir fel y Pentref Trefol, mae'r adeilad yn y Stryd Fawr yn darparu 8 uned ar y llawr gwaelod (cyfanswm o oddeutu 570m2), gyda thri llawr o le ar gyfer swyddfeydd masnachol, sef cyfanswm o oddeutu 2,950m2.

Urban Village office
Benches
Desk area
Meeting room
Pod
Urban Village office
Benches
Desk area
Meeting room
Pod

Dymchwelwyd 10 eiddo mewn cyflwr gwael a adeiladwyd ar ôl y rhyfel er mwyn darparu lle ar gyfer y datblygiad newydd. Mae'r adeilad ffrâm ddur wedi'i ddylunio yn unol ag egwyddorion cynaladwyedd ac mae'r swyddfeydd a'r unedau manwerthu wedi ennill  gradd BREEAM 'Da Iawn'. Dyluniwyd llawr uchaf y swyddfeydd fel y bydd yn hwylus ei addasu at ddiben preswyl os bydd anghenion yn newid yn y dyfodol.

Mae'r prosiect mwy sylweddol yn cynnwys 76 o unedau preswyl a 121 o leoedd parcio.

Enillodd y prosiect hwn wobr y Datblygiad Masnachol Mawr Gorau dros £5 miliwn yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Abertawe 2013.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM