Chwilio'r wefan
English

Oedolion â Nam Corfforol

Gwybodaeth i bobl sydd â nam corfforol neu symudedd

Yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, rydym am helpu ac annog pobl anabl i fyw mor annibynnol ag y bo modd gartref, cael cyfleoedd i fynd allan, a dod o hyd i ffyrdd o addasu i'w nam. 

Efallai y bydd yr adrannau canlynol o'r wefan o ddefnydd i chi.

Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol roi cyngor arbenigol, cefnogaeth a chymorth ymarferol i oedolion ag anabledd corfforol neu synhwyraidd sy'n cael trafferth ymdopi. Gall gwasanaethau gynnwys

  • cyfarpar ac addasiadau i helpu rhywun i ymdopi gartref
  • hyfforddiant a sgiliau i fwyafu annibyniaeth
  • cymorth gyda gofal personol

Cyn i chi allu cael unrhyw un o'r gwasanaethau hyn, byddai'n rhaid i ni gynnal asesiad o'ch anghenion.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM