Chwilio'r wefan
English

Cofrestru'n Anabl

Oes angen i mi gofrestru'n anabl?

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol gadw cofrestr o bobl anabl. Mae cofrestru'n wirfoddol. Erbyn hyn, nid oes angen cofrestru'n anabl at ddibenion cyflogaeth. Er mwyn cofrestru, mae'n rhaid bod anabledd neu amhariad gennych sy'n sylweddol ac yn barhaol h.y. disgwylir iddo bara am fwy na 12 mis.

Mae'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau, buddion a chonsesiynau sydd ar gael i bobl anabl ond yn gofyn bod pobl yn bodloni'r meini prawf i gofrestru ac nid i gofrestru mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae ychydig o fuddion sydd ar gael dim ond i bobl sy'n cofrestru'n anabl. Mae rhai pobl yn cael bod cofrestru'n anabl yn ei gwneud yn symlach i wneud cais am rai o'r buddion a chonsesiynau y mae hawl ganddynt iddynt.

I gael mwy o wybodaeth am gofrestru i bobl ag anabledd corfforol neu synhwyraidd, gweler Cofrestri'r Anabl ar gyfer Pobl ag Anabledd Corfforol neu Synhwyraidd. Hefyd gallwch lawrlwytho/argraffu'r wybodaeth hon ar ffurf ffeithlen  PDF Document Disabled Registration for People with a Physical or Sensory Disability (Factsheet 028) (PDF, 34KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os hoffech fwy o wybodaeth am gofrestru neu rywun ag anabledd dysgu neu broblem iechyd meddwl barhaol, cysylltwch â'r tîm gwasanaeth perthnasol. Gweler Sut mae cysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae amrywiaeth o wybodaeth gyffredinol am gefnogaeth, cyngor a buddion ar gael i bobl anabl ac am Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ar wefan Gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM