Chwilio'r wefan
English

Adrodd am fin sbwriel sy'n orlawn

Adroddwch am fin sbwriel sy'n orlawn er mwyn i ni ei wacáu.

Caiff biniau sbwriel o gwmpas ardaloedd siopa lleol eu gwacáu bob dydd ar yr un pryd â glanhau'r stryd. Caiff pob bin sbwriel arall ei wacáu pan fydd y criwiau sbwriel yn yr ardal.

Gellir rhoi Hysbysiadau o Gosb Benodol gan staff gorfodi a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu am ollwng sbwriel, sy'n drosedd. Mae sbwriel hefyd yn cynnwys bonion sigarennau a gwm cnoi.

Y tâl cosb am ollwng sbwriel yw £75 y mae'n rhaid ei dalu o fewn 14 diwrnod. Os caiff y tâl cosb ei dalu o fewn 7 niwrnod, caiff ei ostwng i £50.

  1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
  2. Eich manylion
  3. Label
  4. Label
  5. What are you reporting?
  6. Ble mae’r broblem?
  7. Label
  8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
  9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
  10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM