Chwilio'r wefan
English

Adrodd am chwistrell neu nodwydd

Dylid cael gwared ar nodwyddau a chwistrellau'n ddiogel trwy ddefnyddio blwch eitemau miniog. Os ydych yn dod ar draws chwistrell neu nodwydd, peidiwch â chyffwrdd â hi ond rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib. Yna byddwn yn trefnu cael gwared arni'n ddiogel.

Os oes angen cael gwared ar nodwyddau neu chwistrellau arnoch, ffoniwch Ysbyty Singleton ar 01792 205666 i drefnu i ni ddosbarthu neu gasglu blwch eitemau miniog.

 

  1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
  2. Eich manylion
  3. Label
  4. Label
  5. What are you reporting?
  6. Ble mae’r broblem?
  7. Label
  8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
  9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
  10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM