Chwilio'r wefan
English

Adrodd am osod posteri'n anghyfreithlon

Adroddwch am osod posteri'n anghyfreithlon. Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Os yw posteri wedi cael eu gosod yn anghyfreithlon ar dir preifat, cyfrifoldeb y perchennog yw cael gwared ar yr eitemau dan sylw a phrofi euogrwydd y troseddwr, os yw'n berthnasol. Os yw posteri wedi cael eu gosod yn anghyfreithlon mewn adeilad neu ar dir sy'n perthyn i'r cyngor, byddwn yn ceisio cael gwared ar yr eitemau anghyfreithlon.

  1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
  2. Eich manylion
  3. Label
  4. Label
  5. What are you reporting?
  6. Ble mae’r broblem?
  7. Label
  8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
  9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
  10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM