Chwilio'r wefan
English

Mynegai Plentyn Anabl - Ffurflen Gofrestru Ar-lein

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i gofrestru gyda'r Mynegai Plant Anabl Abertawe.Cofiwch ddarparu cyfeiriad e-bost fel y gallwn gysylltu â chi. Ffoniwch 01792 635180 os oes angen unrhyw gymorth i gwblhau'r ffurflen hon.

Ffurflen gofrestru ar-lein yw hon ar gyfer cofrestru eich plentyn ar Fynegai Plant Anabl Abertawe. Bydd rhaid i chi ddarparu gwybodaeth am y canlynol:

  • Manylion sylfaenol amdanoch chi, yn ogystal ag am unrhyw rieni neu ofalwyr eraill
  • Gwybodaeth am bobl eraill yn eich cartref
  • Gwybodaeth am anabledd eich plentyn, gan gynnwys ei iechyd a'i anghenion addysgol
  • Gwybodaeth am feddyg teulu eich plentyn
Wedi'i bweru gan GOSS iCM