Chwilio'r wefan
English

Adrodd am ddiffyg golau

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau gyda goleuadau stryd fel y gallwn eu trwsio.

Helpwch ni drwy ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Rhif adnabod colofn y golau neu'r arwydd traffig.
 • Cyfeiriad yr eiddo agosaf gan gynnwys ei rif, enw'r ffordd, yr ardal neu'r pentref.
 • Manylion am natur y broblem neu'r difrod.
 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Diffyg
 3. Eich manylion
 4. Label
 5. Label
 6. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 7. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 8. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM