Chwilio'r wefan
English

Gwneud cais i ail-lenwi bin graean ar-lein

Rhowch wybod i ni os oes angen ail-lenwi'ch bin graeanu.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Problem
  1. Nodwch gynifer o fanylion â phosib am y broblem.
 3. Lleoliad
 4. Lanlwytho llun
  1. Rydym yn croesawu unrhyw lun digidol a fydd yn helpu i ddangos y broblem rydych yn rhoi gwybod amdani. Bydd hyn yn ein helpu i flaenoriaethu ein hymateb.
 5. Eich manylion
 6. Label
 7. Label
 8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM