Chwilio'r wefan
English

Adrodd am ddiffygion yn arwyneb y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am ddiffygion yn arwyneb y ffordd neu lwybr troed, gan gynnwys tyllau.

Unwaith y byddwn yn derbyn adroddiad am dwll neu ddifrod i'r ffordd, mae'n cael ei ychwanegu at ein cynllun arolygu. Bydd yr amser ymateb yn amrywio yn dibynnu ar faint, dyfnder a lleoliad y difrod.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Lleoliad
  1. Rhowch gynifer o fanylion ag y bo modd am leoliad y broblem.
 3. Disgrifiad
 4. Lanlwytho llun
  1. Rydym yn croesawu unrhyw lun digidol a fydd yn helpu i ddangos y broblem rydych yn rhoi gwybod amdani. Bydd hyn yn ein helpu i flaenoriaethu ein hymateb.
 5. Eich manylion
 6. Label
 7. Label
 8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM