Chwilio'r wefan
English
Road works

Adrodd am ddiffygion yn arwyneb y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am ddiffygion yn arwyneb y ffordd neu lwybr troed, gan gynnwys tyllau.

Unwaith y byddwn yn derbyn adroddiad am dwll neu ddifrod i'r ffordd, mae'n cael ei ychwanegu at ein cynllun arolygu. Bydd yr amser ymateb yn amrywio yn dibynnu ar faint, dyfnder a lleoliad y difrod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM