Chwilio'r wefan
English

Grwpiau Lleiafrifoedd Ethnig

Rydym yn cynnig gweithdai a dargedir a thrafodaethau ymarferol yn seiliedig ar thema teithiau Richard Glynn Vivian i bedwar ban y byd.

Ethnic Minority Groups

Nod y grŵp yw cysylltu cynulleidfaoedd o sefydliadau ethnig megis Cymdeithas Affricanaidd Abertawe, Cydweithfa Dsieineaidd Abertawe a Grŵp Cefnogi Ceiswyr Lloches Bae Abertawe, i gefnogi creadigrwydd a chynyddu mynediad i gyflogaeth a hyrwyddo diwylliant a rennir drwy gelf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM