Chwilio'r wefan
English

Oedolion ag Anableddau Dysgu

Rydym yn darparu cyfleoedd i bobl fod yn rhan o amrywiaeth o brofiadau bywyd a gwaith gwerthfawr a fydd yn eu helpu i fod yn fwy annibynnol, i gymryd rhan, i gael eu gwerthfawrogi a bod yn aelodau actif yn y gymuned.

Adults with Learning Disabilities

Mae'r gweithdai hyn mewn partneriaeth â Gwasanaethau Dydd Gorseinon, Abergelli, The Beeches, Toronto Place a Fforestfach, yn ceisio gwella hunan-barch a lles unigolion a galluogi teimladau o awdurdod ac annibyniaeth.

Yn ogystal â gwella gwybodaeth a gallu artistig, mae'r gweithdai yn hyrwyddo lles corfforol ac emosiynol, i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a gwaith sy'n cynnwys cyfathrebu, hunanhyder, ysgogiad, dibynadwyedd, cyfrifoldeb dros eu hunain, sgiliau cymdeithasol a rhyngbersonol ac ymagwedd bositif yn gyffredinol. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM