Chwilio'r wefan
English

Allgymorth

Mewn partneriaeth â Chymunedau'n Gyntaf rydym yn cynnig rhaglen allgymorth cyhoeddus actif sy'n mynd allan i'r gymuned ehangach i rannu hannes Richard Glynn Vivian, ein casgliad a'n rhaglen arddangosfeydd cyfoes gyda chymaint o bobl â phosib.

Outreach

Prosiectau dan arweiniad gan artistiaid yw'r rhain sy'n gweithio gyda meysydd penodol o amddifadedd cymdeithasol yn y gymuned, gan gynnwys grwpiau diamddiffyn, oedolion ag anableddau dysgu a Phrosiect Cyffuriau Abertawe. Mae'r digwyddiadau yn cynnwys teithiau tywys a Sioeau Teithiol y Glynn Vivian.

Fel rhan o Sioe Deithiol y Glynn Vivian rydym wedi ymweld â chymunedau Abertawe er mwyn ymchwilio i gymynrodd Richard Glynn Vivian a chasgliad yr oriel.

Rydym wedi gofyn i breswylwyr rannu eu casgliadau personol â ni - teganau, cofroddion pêl-droed, recordiau finyl, stampiau neu fathodynnau - rydym wedi gwahodd pobl i ddod â'u casgliadau a sgwrsio â ni am eu trysorau.

Cafodd ymwelwyr y cyfle i ddewis darnau o waith celf o gasgliad yr oriel sydd wedi'u hatgynhyrchu a'u harddangos mewn canolfannau cymunedol a safleoedd dewisol drwy ganol y ddinas.

Sioe Deithiol y Glynn VivianYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM