Chwilio'r wefan
English

Cefnogwch Gronfa Glynn Vivian 2016

O 1 Mawrth 2016, mae Cyfeillion Cymdeithas Glynn Vivian yn lansio Cronfa Glynn Vivian 2016 arbennig i helpu i godi targed o £50,000 i gefnogi rhaglenni'r oriel pan fydd yn ailagor yn hydref 2016.

New Gallery

Nod y gronfa yw codi £50,000 mewn pryd i'r ailagor, er mwyn ychwanegu gwerth at yr hyn a fydd ar gael yn yr adeilad newydd.

Rhagwelir y bydd yr arian a godir yn galluogi'r oriel i:

  • gefnogi'r rhaglen i gadw eitemau yn y casgliadau, gan gynnwys eitemau a roddwyd gan sylfaenydd yr oriel, Richard Glynn Vivian
  • darparu cyfarpar ar gyfer y stiwdio ddysgu newydd i helpu plant, pobl ifanc ac aelodau'r gymuned i fanteisio i'r eithaf ar weithgareddau dysgu
  • llunio a chyhoeddi arweinlyfr newydd i ymwelwyr â'r oriel a'i chasgliadau.

Bydd yr oriel yn croesawu hen ffrindiau a chenedlaethau newydd o ymwelwyr a phreswylwyr, gan atgyfnerthu statws Abertawe fel cyrchfan pwysig i'r celfyddydau gweledol.

Bydd pob cyfraniad, boed yn fawr neu'n fach, yn cael effaith uniongyrchol ar sut gall yr oriel helpu pawb sy'n ei defnyddio.

  • Bydd rhoi £50 yn helpu i greu 'darlun byw' i bobl sydd â nam ar eu golwg
  • Bydd £100 yn cadw miniatur o gasgliad Richard Glynn Vivian
  • Bydd £500 yn prynu cyfrifiadur tabled ar gyfer yr ystafelloedd arddangos
  • Bydd £1,000 yn helpu tuag at lunio'r arweinlyfr i ymwelwyr

Gallwch roi arian trwy fynd i wefan y Cyfeillion yn Support the Glynn Vivian 2016 Fund  a gwneud trosglwyddiad banc uniongyrchol neu dalu gyda cherdyn trwy JustGiving.

Diolch am eich ystyriaeth ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn yr hydref.

Ariannwyd y rhaglen ailddatblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Dinas a Sir Abertawe ac fe'i cefnogwyd gan grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM