Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Cysylltu â gwastraff masnachol

Os oes gennych gwestiynau am ein gwasanaeth gwastraff masnachol ac ailgylchu, cysylltwch â ni.

Os hoffech gysylltu â ni dros y ffôn, ffoniwch naill ai 01792 761760, neu 01792 761761. Nid yw'r swyddfa ar agor i'r cyhoedd felly ni allwn dderbyn ymwelwyr.

Gallwch hefyd gyflwyno eich ymholiad drwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein. Os hoffech ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom, mae ein cyfeiriad ar waelod y dudalen hon o dan y ffurflen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM