Chwilio'r wefan
English

Cysylltwch â Trethi Busnes

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad gwahanol, gallwn e-bostio ni.

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud ag ymweliad gan Asiant Gorfodi/Feili, ffoniwch ef yn uniongyrchol:

  • Andrew James: 01792 645533.
  • Swift Credit Services: 01685 352400.

Oriau agor ein swyddfa yw 8.30am tan 4.45pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am tan 4.30pm ar ddydd Gwener.

Enw:
Cysylltwch â Trethi Busnes
Cyfeiriad:
Adran Gwasanaethau Ariannol
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
United Kingdom
Ffôn:
01792 635937
Ffacs:
01792 635895
Wedi'i bweru gan GOSS iCM