Chwilio'r wefan
English

Adrodd am broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd

Rhowch wybod am unrhyw broblemau eraill gyda ffyrdd a phalmentydd gan gynnwys meinciau a rheiliau wedi'u difrodi, graffiti, goleuadau traffig, canghennau sy'n hongian drosodd a chwyn.

Os ydych yn adrodd am nam brys y tu allan i oriau, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen Cysylltiadau brys. Gall argyfyngau gynnwys goleuadau traffig diffygiol neu lifogydd ffordd.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Problem
 3. Lleoliad
  1. Rhowch gynifer o fanylion ag y bo modd am leoliad y broblem.
 4. Lanlwytho llun
  1. Rydym yn croesawu unrhyw lun digidol a fydd yn helpu i ddangos y broblem rydych yn rhoi gwybod amdani. Bydd hyn yn ein helpu i flaenoriaethu ein hymateb.
 5. Your details
 6. Label
 7. Label
 8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM