Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth Iechyd ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu

Mae yna lawer o adnoddau am wybodaeth faterion iechyd ar-lein ar gael i helpu pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd.

  Mae gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru ganllaw rhyngweithiol arleinYn agor mewn ffenest newydd i helpu pobl ag anabledd dysgu i ddeall argyfyngau iechyd a beth i'w wneud.

  Mae gan y wefan Sgrinio am OesYn agor mewn ffenest newydd nifer o adnoddau i helpu menywod sydd ag anabledd dysgu i ddeall mwy am sgrinio iechyd. Mae ganddynt hefyd ystod o gwybodaeth hygyrchYn agor mewn ffenest newydd.

  Mae Foundation for People with Learning Disabilities wedi llunio canllaw i GIG Gofal Iechyd ParhausYn agor mewn ffenest newydd (yn Saesneg) ar gyfer teuluoedd pobl ag anabledd dysgu.

  Mae cymorth at anghenion iechyd ar gael hefyd drwy'r Tîm Cynnal Cymedunol, Gwasanaethau Cymdeithasol a thrwy sefydliadau lleol eraill sy'n cefnogi pobl ag anabledd dysgu.

  Mae Bwrdd Iechyd PABM wedi cyflwyno Gwasanaeth Cyswllt Anableddau DysguYn agor mewn ffenest newydd i gefnogi cleifion ag anableddau dysgu yn yr ysbyty.

   

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM