Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau Anableddau Dysgu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwybodaeth am y gwasanaethau cymorth a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Er mwyn cael cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, rhaid i bobl gael asesiad gyntaf gan y  Y Tîm Cynnal Cymedunol ar Gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu.

Ymysg ein gwasanaethau mae: 

  • wasanaethau anghenion arbennig ar gyfer pobl ag anabledd dysgu dwys a/neu anabledd corfforol, synhwyraidd neu gyfathrebu dwys 
  • canolfan dydd ar gyfer pobl hŷn ag anabledd dysgu 
  • cyfleoedd cymdeithasol ac addysgol sy'n cysylltu â chyfleusterau cymunedol lleol 
  • gwasanaeth sy'n hyrwyddo ac yn datblygu hyfforddiant sgiliau a chyfleodd sy'n gysylltiedig â gwaith 
  • gwasanaeth cymunedol hyblyg sy'n hybu mwy o annibyniaeth ac sy'n cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau, galluoedd a gwybodaeth er mwyn rheoli bywyd o ddydd i ddydd. 
  • gwasanaeth cefnogi ar gyfer oedolion ag anabledd dysgu y mae ganddynt anghenion mwy cymhleth neu ymddygiad heriol 
  • gwasanaeth preswyl sy'n darparu llety wedi'i gynllunio a llety brys dros dro i'r rhai na allant aros yn eu cartrefi eu hunain. 
  • gwasanaeth seibiant sy'n darparu llety wedi'i gynllunio a llety brys dros dro yn ogystal â seibiant i ofalwyr 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM