Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu

Sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth

Sefydliadau Lleol

Mae Pobl yn Gyntaf AbertaweYn agor mewn ffenest newydd yn cefnogi pobl sydd ag anableddau dysgu. Gallwch gael y newyddion diweddaraf am eu gweithgareddau ar eu tudalen FacebookYn agor mewn ffenest newydd.
Ffôn: 01792 466866

Eiriolaeth Defnyddio'ch LlaisYn agor mewn ffenest newydd yn darparu gwasanaeth eirioli i bobl ag anableddau dysgu ac yn eu cefnogi i ddweud eu dweud am y gwasanaethau maent yn eu defnyddio.. Maent hefyd yn cynnal noson gymdeithasol misol.
Ffôn: 01792 646573

Mae Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yn gweithredu Ganolfan Adnoddau Awtistiaeth Abertawe,Yn agor mewn ffenest newydd, gwasanaeth dydd lle mae oedolion ag awtistiaeth yn cael cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd, datblygu eu diddordebau a rhoi cynnig ar brofiadau newydd.
Ffôn: 02920 629301

Sefydliadau Cymraeg

Anabledd Dysgu CymruYn agor mewn ffenest newydd - elusen genedlaethol sy'n cynrychioli'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Mencap CymruYn agor mewn ffenest newydd  - cyngor, gwybodaeth a gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu yng Nghymru.

ategi - Cynllun Rhannu BywydauYn agor mewn ffenest newydd - seibiannau byr a chymorth 'rhannu bywydau' arall

Llinell Gymorth Anableddau Dysgu Cymru 0808 808 1111

Sefydliadau Cenedlaethol

BILD - British Institute of Learning DisabilitiesYn agor mewn ffenest newydd

Foundation for People with Learning DisabilitiesYn agor mewn ffenest newydd

The National Autistic SocietyYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM