Chwilio'r wefan
English

Termau a ddefnyddir yn y catalog archifau

Esboniad o rai o'r termau a ddefnyddir yn ein catalog ar-lein.

Termau a ddefnyddir yn y catalog

Chwiliwch y catalog : This link opens in a new window

Cyfeirnod
Mae cyfeirnod unigryw gan bob eitem mewn casgliad. Dylid defnyddio hwn wrth gyfeirio ato neu wrth ofyn amdano yn yr ystafell chwilio.

Ystent
Wrth ddisgrifio rhywbeth yn ein catalogau, dywedwn ar ba ffurf ydyw, i esbonio beth ydyw. Gelwir hyn yr 'ystent'. Ar gyfer casgliadau cyfan, fel arfer nodir sawl metr llinol neu giwbig ydyw ar y silff. Ar gyfer eitemau unigol, dangosir ai ffeil, tair cyfrol, dau bapur, ffotograff etc. sy'n cael ei ddefnyddio.

Lefel
Mae casgliadau archifol yn hierarchaidd, a dywedir bod pob cam o'r hierarchaeth yn 'lefel' wahanol. Mae ein catalog ar-lein yn nodi lefel pob disgrifiad. Rhown enw'r lefel yn y catalog i ddangos a yw'r disgrifiad yn gasgliad cyfan, yn rhan o gasgliad neu'n eitem sengl. Dyma'r lefelau sydd i'w cael yn ein catalogau:

1. Lefel fonds
Casgliad cyfan o archifau sy'n gysylltiedig â pherson neu sefydliad penodol yw fonds. Yn ein catalogau, mae'r rhain yn cynnwys disgrifiad mwy manwl gyda gwybodaeth am y corff a'u creodd. Mae hyn yn helpu i roi'r cofnodion mewn cyd-destun.

2. Lefel is-fonds 
Fel mae ei enw'n awgrymu, israniad o fonds (gweler uchod) yw is-fonds. Yn ymarferol, maent fel arfer yn cynnwys cofnodion cyngor rhanbarthol, neu gofnodion sy'n ymwneud â swyddogaeth neu rôl wahanol unigolyn. Nid yw pob casgliad wedi'i rannu'n is-fonds.

3. Lefel cyfres 
Set o gofnodion o fewn casgliad sy'n debyg o ran ffurf neu swyddogaeth yw cyfres - er enghraifft, set o lyfrau cofnodion neu rents.

4. Lefel eitem
Rydym yn defnyddio'r term 'eitem' i olygu un gwrthrych mewn casgliad - er enghraifft, un gyfrol, papur neu fap. Gellir gweld cofnodion a ddisgrifir ar lefel eitem yn yr ystafell chwilio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM