Chwilio'r wefan
English

Plant sy'n Derbyn Gofal

Gwybodaeth am sut mae plant a phobl ifanc yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol.

two teenagers

Lle bynnag y bo modd, byddwn yn cefnogi plant i fyw gyda'u teuluoedd eu hunain, ac yn gweithio gyda'r teulu hwnnw i oresgyn yr anawsterau maent yn eu hwynebu.  Weithiau, fodd bynnag, nid yw'n ddiogel neu'n bosib i blentyn aros yn y cartref teuluol, ac mae'n rhaid i'r gwasanaethau cymdeithasol wneud trefniadau iddynt dderbyn gofal gan yr awdurdod lleol.  Weithiau cyfeirir at hyn fel 'bod mewn gofal'.

Gwybodaeth i rieni plant sy'n derbyn gofal

Beth sy'n digwydd pan fydd eich plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol

Gadael Gofal a dod yn Annibynnol

Sut mae'r Awdurdod yn cefnogi plant a oedd unwaith yn derbyn gofal er mwyn iddynt fyw fel oedolion annibynnol.

Magu Plant Corfforaethol

Cyfrifoldebau cyfreithiol a moesol y Cyngor ar gyfer plant sy'n derbyn gofal o dan Orchymyn Gofal

Wedi'i bweru gan GOSS iCM