Chwilio'r wefan
English

Deddf gamblo ffurflenni cais

Mae ffurflenni cais ar gael ar gyfer trwyddedau, hawlenni, datganiadau dros dro, hysbysiadau mangre a'r hawl i gynnal lotrïau mewn mangre.

Trwyddedau Mangre

PDF Document Cais am Drwydded Mangre - ffurflen safonol (PDF, 192KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am Drwydded Mangre - cais am addasiad dros dro (PDF, 193KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am Drwydded Mangre - llongau yn unig (PDF, 237KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am Drwydded Mangre - addasiad dros dro, llongau yn unig (PDF, 191KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am adferiad Trwydded Mangre (PDF, 188KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais i drosglwyddo trwydded mangre (PDF, 192KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am adolygiad o Drwydded Mangre (PDF, 181KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Trwyddedau

PDF Document Ffurflen Gais am Drwydded Hapchwarae Clwb neu Drwydded Peiriant Clwb (PDF, 203KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am Addasiad neu Grant Newydd/Newid Enw Trwydded Chwarae am Wobrau (PDF, 234KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am Addasiad neu Grant Newydd/Newid Enw Trwydded Hapchwarae Canolfan Adloniant i Deuluoedd heb Drwydded (PDF, 223KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Datganiadau Dros Dro

PDF Document Cais am Ddatganiad Dros Dro (PDF, 250KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cais am Ddatganiad Dros Dro (Llong) (PDF, 193KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Loterïau

PDF Document Cais Cofrestru ar gyfer y Loteri (PDF, 285KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Trwyddedau Eraill

PDF Document Hysbysiad 2 neu lai o Beiriannau Hapchwarae neu Geisiadau am Drwydded Peiriant Hapchwarae (PDF, 232KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad defnydd dros dro ar gyfer mangre (PDF, 188KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad defnydd dros dro, llongau (PDF, 187KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Defnydd Achlysurol o Drac at Ddefnydd Betio (PDF, 189KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Hysbysiadau

PDF Document Hysbysiad Cais am Drwydded Mangre (PDF, 101KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Notice of application for a premises licence (Form A for individual person or company) (Word, 45KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad Cais am Drwydded Mangre - hysbysiad i'w gyhoeddi (PDF, 41KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Notice of application for a premises licence (Form B for joint applications by more than one individual or company) (Word, 46KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad Cais am Ddatganiad Dros Dro (awdurdodau cyfrifol) Ffurflen A (PDF, 101KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Notice of application for a provisional statement (Form A for individual person or company) (Word, 45KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad cais am Drwydded Mangre - hysbysiad i awdurdodau cyfrifol (PDF, 104KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Notice of application for a provisional statement (Form B for joint applications by more than one individual or company) (Word, 46KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad cais i adolygu deiliad trwydded mangre ac awdurdodau cyfrifol (PDF, 43KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Notice of application for review to premises licence holder and responsible authorities (Word, 46KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad Cais am Ddatganiad Dros Dro - i'w gyhoeddi (PDF, 41KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Notice of application for a provisional statement - format for notice to be published (Word, 46KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad cais am adolygiad i'w gyhoeddi (PDF, 40KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Notice of application for review - format for notice to be published (Word, 47KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM