Chwilio'r wefan
English

Amserlen Digwyddiadau ar Gyfer Trefniadau Derbyn - Ysgolion Uwchradd 2021/2022

2 Rhagfyr 2019

Rhoi'r trefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer ymgynghori

 

24 Ionawr 2020

Dychwelyd ymatebion i'r ymgynghoriad i awdurdod lleol (ALI)

 

27 Ionawr - 7 Chwefror 2020

 

Cyfnod i'r ALl ddatrys ymholiadau

 

5 Mawrth 2020

Adroddiad ar yr ymgynghori i Briffio Corfforaethol

 

26 Mawrth 2020

Y cyngor yn pennu Trefniadau Derbyn

 

1 Medi 2020

Gwybodaeth i rieni ar gael i ysgolion a rhieni/gofalwyr ar wefan Dinas a Sir Abertawe neu ar gopi caled (ar gael ar gais)

 

5 Hydref 2020

Gwahoddir rhieni i gyflwyno cais am le yn yr ysgol.

 

5 Hydref - 27 Tachwedd 2020

Cyfnod o wyth wythnos i rieni gyflwyno eu ceisiadau derbyn.

 

27 Tachwedd 2020

Y dyddiad cau i rieni/ofalwyr gyflwyno cais am le i'rTîm Ysgolion a Llywodraethwyr, y Ganolfan Ddinesig

 

GWYLIAU HANNER TYMOR

15 Chwefror - 19 Chwefror 2021

1 Mawrth 2021

Yr awdurdod lleol yn rhoi gwybod i rieni/ofalwyr am leoedd a gynigir mewn ysgolion uwchradd.

(Dyddiad cynnig Cymru Gyfan)

26 Mawrth 2021

 

 

Dyddiad olaf i rieni/warcheidwaid gyflwyno apêl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM