Toglo gwelededd dewislen symudol

Cam 2 Cyfrifiaduron ar gyfer Ddechreuwyr [Dydd Mawrth, 12.30-2]

Dod i ben

Yn dilyn ymlaen o Gam 1 PC ar gyfer dechreuwyr, bydd y cwrs achrededig hwn yn yr ystafell ddosbarth yn caniatáu ichi adnewyddu eich gwybodaeth ac ychwanegu at eich sgiliau cyfredol fel defnyddiwr PC. Bydd y cwrs yn ymdrin â chadw tŷ PC, gan gynnwys trefnu ffeiliau a ffolderau. Byddwch yn gweithio trwy ddefnyddio Microsoft Word, anfon a derbyn e-byst a defnyddio'r Rhyngrwyd i chwilio, adfer a lawrlwytho gwybodaeth. Byddwch hefyd yn ymdrin â diogelwch ar-lein a'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn gyfrifol yn ddigidol. Bydd rhai o elfennau allweddol y cwrs hwn yn cynnwys:

Rheoli ffeiliau

 • Creu ffolderau ac arbed ffeiliau iddynt.
 • Creu is-ffolderi.
 • Ailenwi, symud a dileu ffeiliau, ffolderau ac is-ffolderi.

Prosesu geiriau

 • Creu dogfen gyda tecst a delweddau.
 • Fformatio tecst a newid arddulliau dogfennau.

E-bost

 • Sefydlu cyfrifon ar gyfer e-bost a gwasanaethau ar-lein.
 • Anfon a lawrlwytho atodiadau.
 • Rheoli ffolderau e-bost.

Rhyngrwyd

 • Cyfrifoldeb digidol a diogelwch ar-lein.
 • Chwilio ac ymchwilio ar y Rhyngrwyd.
 • Lawrlwytho o'r Rhyngrwyd.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

 • Sesiynau dysgu yn yr ystafell ddosbarth.
 • Taflenni a chanllawiau y gellir eu hargraffu.

Bydd o leiaf un uned Agored Cymru yn ystod y tymor 10 wythnos hwn. Gellir defnyddio pob uned Agored Cymru i ffurfio rhan o un neu fwy o gymwysterau Aogred Cymru rheoledig.

Hyd - 10 wythnos. Yn cychwyn Dydd Mawrth, 25ain Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu - Wyneb-i-wyneb

Côd y cwrs - D012230.GP

 

Civic Centre IT Suite, Room 2.1.17a

Oystermouth Road

Swansea

SA13SN

United Kingdom

Dim enghreifftiau o hyn