Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithdy Dosbarth TG ar gyfer Rhai sy'n Gwella [Dydd Mawrth 9.30-11.30am]

Dod i ben

Bydd y gweithdy wyneb-i-wyneb hwn yn yr ystafell ddosbarth yn darparu cyfleoedd dysgu grŵp, yn seiliedig ar ddetholiad o bynciau a phroblemau TG a ddewisir o fewn y grŵp. Disgwylir i fyfyrwyr ymarfer yr hyn y maent wedi'i ddysgu rhwng sesiynau ac weithiau gellir gosod tasgau iddynt i gynorthwyo eu dysgu.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Gweithredu a chynnal cyfrifiaduron.
  • Diogelwch Rhyngrwyd a PC.
  • Defnyddio pecynnau Microsoft Office.
  • Pori a chwilio'r Rhyngrwyd.
  • Cadw tŷ PC, rheoli ffeiliau a ffolderi.
  • Sefydlu a defnyddio cyfrifon e-bost.
  • Gwahanol fathau o ddogfennau a fformatau ffeil (er enghraifft, PDF, DOC, TRF).

Gellir nodi anghenion dysgu y cytunwyd arnynt mewn grwpiau yn ystod y gweithdai a rhoddir sylw i'r rhain, lle bo hynny'n bosibl, yn ystod y sesiynau.

Mae'r gweithdy hwn yn cael ei redeg fel gweithdy wyneb-i-wyneb yn yr ystafell ddosbarth.

Hyd - 10 wythnos. Yn cychwyn Dydd Mawrth, 18eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu - Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs - D012225.AH

Montana Park Community Centre

Montana Place

Landore

Swansea

SA12QB

United Kingdom

Dim enghreifftiau o hyn