Toglo gwelededd dewislen symudol

Cam 1 Cyfrifiaduron am Ddechreuwyr [Dydd Iau 12-2pm]

Canslwyd

Gyda Nathalie Salomon. Cam un o gyflwyniad i sgiliau sylfaenol cyfrifiaduron.

Byddai'r cwrs cyfrifiaduron am ddechreuwyr hon darparu dysgwyr gyda cyflwyniad i TG sylfaenol a sgiliau cyfrifiadurol. Bydd rhai o'r elfennau allweddol y cwrs yn cynnwys:

Feiliau a folderi

 • Creu ffolder ac achub ffeiliau iddo.

Presesu geiriau

 • Creu dogfen gyda tecst.
 • Ffurfio sylfaenol a golygu dogfennau.

E-byst

 • E-bostio - drosolwg a cyflwyniad.
 • Anfon ymlyniad.

Rhyngrhwyd

 • Diogelwch ar-lein.
 • Pori a chwilio'r we.
 • Lawrllwytho o'r we.
 • Mynedi wefannau cyfryngau fel YouTube, Google images ayym.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

 • Sesiynau dosbarth, dan arweiniad tiwtor.
 • Taflenni a thaflenni canllaw.
 • Gwaith prosiect ar gyfer achredu.

Gall yr unedau Agored Cymru dan sylw yn cynnwys (o leiaf un yn ystod y tymor hon):

 • CQ11CY083 Technegau Prosesu Geiriau.
 • CP11CY018 Creu Cyflwyniadau Digidol.
 • CP31CY016 Technegau Taenlen.

Mae pob un o'r unedau uchod werth tri chredyd, naw i gyd, y gellir eu defnyddio i ffurfio rhan o un neu fwy o gymwysterau Agored Cymru rheoledig.

Hyd - 10 wythnos. Yn cychwyn Dydd Iau, 20ain Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu - Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs - D012218.NS

Civic Centre IT Suite, Room 2.1.17a

Oystermouth Road

Swansea

SA13SN

United Kingdom

Dim enghreifftiau o hyn